Sản phẩm

Bộ đèn đường cao áp


Bộ đèn đường Sodium 250W (DSD2)

Bộ đèn đường Sodium 250W (DSD2)

Giá bán: 1.795.300đ

Bộ đèn gồm:- Bóng Sodium SON T…

Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD3)

Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD3)

Giá bán: 1.972.000đ

Bộ đèn gồm:- Bóng Sodium SON T…

Đèn 2 công suất 250w/150w

Đèn 2 công suất 250w/150w

Giá bán: 2.193.100đ

Bộ đèn bao gồm:Bóng Sodium SON T…

Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD5)

Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD5)

Giá bán: 2.418.600đ

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Sodium…

Đèn 2 công suất 250W/400W (DSD6)

Đèn 2 công suất 250W/400W (DSD6)

Giá bán: 2.072.000đ

Bộ đèn gồm:- Bóng Sodium SON T 400w,…

Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD7)

Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD7)

Giá bán: 1.943.800đ

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đèn đường…

Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD8)

Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD8)

Giá bán: 2.120.500đ

Bộ đèn bao gồm: Bộ đèn đường Sodium…

Đèn  2 công suất 250w/150w (DSD9)

Đèn 2 công suất 250w/150w (DSD9)

Giá bán: 2.341.600đ

Bộ đèn gồm:Bộ đèn đường Sodium 2…

Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD10)

Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD10)

Giá bán: 2.250.000đ

Bộ đèn đường Sodium 400w bao gồm: …

Đèn 2 công suất 400w/250w (DSD11)

Đèn 2 công suất 400w/250w (DSD11)

Giá bán: 2.852.000đ

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Sodium…

Bộ đèn đường Metal 250w (DMT1)

Bộ đèn đường Metal 250w (DMT1)

Giá bán: 2.172.400đ

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Metal…

Bộ đèn đường Metal 400w (DMT2)

Bộ đèn đường Metal 400w (DMT2)

Giá bán: 2.736.900đ

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Metal…

Bộ đèn đường Metal 250w (DMT3)

Bộ đèn đường Metal 250w (DMT3)

Giá bán: 2.535.400đ

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Metal…

Bộ đèn đường Metal 400w (DMT4)

Bộ đèn đường Metal 400w (DMT4)

Giá bán: 2.009.000đ

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HQI -…

Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD2C)

Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD2C)

Giá bán: 1.200.000đ

Bộ đèn đèn đường Sodium 150w (DSD2C) bao…

Bộ đèn đường Sodium 250W (DSD2)

Bộ đèn đường Sodium 250W (DSD2)

Bộ đèn gồm:- Bóng Sodium SON T 150w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng - Osram - PRC- Ballast cho bóng Sodium SM150 (EU) - Layrton - Spain- Kích IG-051 (EU) - Layrton - Spain-…

Giá bán: 1.795.300đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD3)

Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD3)

Bộ đèn gồm:- Bóng Sodium SON T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng - Osram - PRC- Ballast cho bóng Sodium SM250 (EU) - Layrton - Spain- Kích IG-051 (EU) - Layrton - Spain-…

Giá bán: 1.972.000đ

Còn hàng


Đèn 2 công suất 250w/150w

Đèn 2 công suất 250w/150w

Bộ đèn bao gồm:Bóng Sodium SON T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast 2 chế độ công suất BSH250/150ZT- A/220vKích CD-7H (Từ 70W – 400W)Bộ chuyển mạch TCS 4-8H   (cho 400W/250W/150W)Tụ điện 30mF…

Giá bán: 2.193.100đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD5)

Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD5)

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD5)Bóng Sodium SON T 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast cho bóng Sodium SM400 (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 45mF (EU)Pha đèn đường 150-400w (ZD548/…

Giá bán: 2.418.600đ

Còn hàng


Đèn 2 công suất 250W/400W (DSD6)

Đèn 2 công suất 250W/400W (DSD6)

Bộ đèn gồm:- Bóng Sodium SON T 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng - Osram - PRC- Ballast 2 chế độ công suất BSH400/250ZT- A/220v - Osram - PRC- Kích CD-7H (Từ 70W – 400W) - Osram -…

Giá bán: 2.072.000đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD7)

Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD7)

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đèn đường Sodium 150w (DSD7)Bóng Sodium SON T 150w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast cho bóng Sodium SM150 (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 20mF (EU)Pha đèn đường 150-400w…

Giá bán: 1.943.800đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD8)

Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD8)

Bộ đèn bao gồm: Bộ đèn đường Sodium 250w (DSD8)Bóng Sodium SON T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast cho bóng Sodium SM250 (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 30mF (EU)Pha đèn đường 150-400w (ZD22)

Giá bán: 2.120.500đ

Còn hàng


Đèn  2 công suất 250w/150w (DSD9)

Đèn 2 công suất 250w/150w (DSD9)

Bộ đèn gồm:Bộ đèn đường Sodium 2 công suất 250w/150w (DSD9)Bóng Sodium SON T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast 2 chế độ công suất BSH250/150ZT- A/220vKích CD-7H (Từ 70W – 400W)Bộ chuyển…

Giá bán: 2.341.600đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD10)

Bộ đèn đường Sodium 400w (DSD10)

Bộ đèn đường Sodium 400w bao gồm: - Bóng Sodium SON T 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng - Ballast cho bóng Sodium SM400 (EU) - Kích IG-051 (EU) - Tụ điện 45mF (EU)…

Giá bán: 2.250.000đ

Còn hàng


Đèn 2 công suất 400w/250w (DSD11)

Đèn 2 công suất 400w/250w (DSD11)

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Sodium 2 công suất 400w/250w (DSD11)Bóng Sodium SON T 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast 2 chế độ công suất BSH400/250ZT- A/220vKích CD-7H (Từ 70W – 400W)Bộ…

Giá bán: 2.852.000đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Metal 250w (DMT1)

Bộ đèn đường Metal 250w (DMT1)

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Metal 250w (DMT1)Bóng Metal Halide HQI - T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng (EU)Ballast cho bóng Metal SM250w (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 30mF (EU)Pha đèn…

Giá bán: 2.172.400đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Metal 400w (DMT2)

Bộ đèn đường Metal 400w (DMT2)

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Metal 400w (DMT2)Bóng Metal Halide HQI - BT 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng (EU)Ballast cho bóng Metal SM400w (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 45mF (EU)Pha đèn…

Giá bán: 2.736.900đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Metal 250w (DMT3)

Bộ đèn đường Metal 250w (DMT3)

Bộ đèn bao gồm:Bộ đèn đường Metal 250w (DMT3)Bóng Metal Halide HQI - T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng (EU)Ballast cho bóng Metal SM250w (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 30mF (EU)Pha đèn…

Giá bán: 2.535.400đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Metal 400w (DMT4)

Bộ đèn đường Metal 400w (DMT4)

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HQI - BT 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng (EU) - Osram - Germany/Slovakia- Ballast cho bóng Metal SM400 (EU) - Layrton - Spain- Kích IG-051 (EU) - Layrton - Spain- Tụ…

Giá bán: 2.009.000đ

Còn hàng


Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD2C)

Bộ đèn đường Sodium 150w (DSD2C)

Bộ đèn đèn đường Sodium 150w (DSD2C) bao gồm:Bóng Sodium SON T 150w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast Sodium 150wKích cho bóng Metal/Sodium 35-400wTụ điện 12mFPha đèn đường 150-400w (ZD548/ ZD928T)

Giá bán: 1.200.000đ

Còn hàng


Miễn phí giao hàng

Áp dụng cho khu vực nội thành

Cam kết uy tín chất lượng

Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Tư vấn, hỗ trợ miễn phí

Call(24/7): 02436555256

Dịch vụ

Tin tức

 Lựa chọn đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
Lựa chọn đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Cần biết - Tiết kiệm chi phí và năng lượng trong việc sử dụng đèn chiếu sáng là điều mà nhiều người tiêu dùng quan tâm. Điều này, trước hết bắt đầu từ việc lựa chọn bóng đèn.Theo các chuyên…

Chi tiết
Liên hệ

Head office: 64A Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Office: Số 18, Ngõ 7, Phố Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Tel: 02436555256 / Fax: 02436557985

Mobile: 0912252538 / 0918435902 / 0978665802

Website: vinacec.com / Mail: info@vinacec.com

Website: pcccvinacec.com / Mail: info@vinacec.com

Thông tin

Điều khoản & điều kiện

Chính sách bảo mật

Liên hệ


★ ★ ★ ★ ☆ 4.8/5 votes sur Facebook

Bản tin

Đăng ký để nhận các thông tin khuyến mại, dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.