Sản phẩm

Thiết bị điện VINACEC


Đèn pha Metal 400W(MT10C)

Đèn pha Metal 400W(MT10C)

Giá bán: 800.000đ

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HPI…

Đèn Hibay Metal 400W (MT22C)

Đèn Hibay Metal 400W (MT22C)

Giá bán: 1.100.000đ

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HPI T…

Đèn Hibay Metal 250W ( MT21)

Đèn Hibay Metal 250W ( MT21)

Giá bán: 1.844.000đ

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HQI -…

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD14C)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD14C)

Giá bán: 1.374.000đ

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD14C)…

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12C)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12C)

Giá bán: 1.671.000đ

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD12C)…

Bộ đèn Hibay Sodium 400w (SD11C)

Bộ đèn Hibay Sodium 400w (SD11C)

Giá bán: 1.560.300đ

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 400w (SD11C)…

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD10C)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD10C)

Giá bán: 1.382.300đ

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD10C)…

Bộ đèn pha Sodium 250w (SD2C)

Bộ đèn pha Sodium 250w (SD2C)

Giá bán: 1.184.300đ

Bộ đèn pha cao áp Sodium 250w (SD2C)…

Bộ đèn pha Sodium 150w (SD1C)

Bộ đèn pha Sodium 150w (SD1C)

Giá bán: 877.200đ

Bộ đèn pha cao áp Sodium 150w (SD1C)…

Bộ đèn pha Sodium 1000w (SD17)

Bộ đèn pha Sodium 1000w (SD17)

Giá bán: 9.894.500đ

Bộ đèn pha cao áp Sodium 1000w (SD17)…

Bộ đèn pha Sodium 400w (SD15)

Bộ đèn pha Sodium 400w (SD15)

Giá bán: 1.875.800đ

Bộ đèn pha cao áp Sodium 400w (SD15)…

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12)

Giá bán: 1.864.800đ

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD12)…

Bộ đèn pha Sodium 400w (SD5)

Bộ đèn pha Sodium 400w (SD5)

Giá bán: 4.134.600đ

Bộ đèn pha cao áp Sodium 400w (SD5)…

Bộ đèn pha Sodium 250w (SD4)

Bộ đèn pha Sodium 250w (SD4)

Giá bán: 3.688.000đ

Bộ đèn pha cao áp Sodium 250w (SD4)…

Bộ đèn Tennis Metal 1000w (TN2C)

Bộ đèn Tennis Metal 1000w (TN2C)

Giá bán: 6.219.700đ

Bộ đèn Tennis Metal 1000w (TN2C) bao gồm;…

Đèn pha Metal 400W(MT10C)

Đèn pha Metal 400W(MT10C)

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HPI T PLUS 250w/645 E40, Kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng - Philips- Ballast Metal/Mercury BHL250w - Philips- Kích cho bóng Metal/Sodium 35-400w - Philips/ Fuda- Tụ điện 18mF -…

Giá bán: 800.000đ

Còn hàng


Đèn Hibay Metal 400W (MT22C)

Đèn Hibay Metal 400W (MT22C)

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HPI T PLUS 400w/645 E40, Kiểu ống thẳng (hoặc Elip), ánh sáng trắng  - Philips- Ballast Metal/Mercury BHL400w - Philips- Kích cho bóng Metal/Sodium 35-400w - Philips/ Fuda- Tụ điện 18mF - Philips- Pha…

Giá bán: 1.100.000đ

Còn hàng


Đèn Hibay Metal 250W ( MT21)

Đèn Hibay Metal 250W ( MT21)

Bộ đèn gồm:- Bóng Metal Halide HQI - T/E 250w, E40, kiểu ống thẳng/ Elip, ánh sáng trắng (EU) - Osram - Germany/Slovakia- Ballast cho bóng Metal SM250 (EU) - Layrton - Spain- Kích IG-051 (EU) - Layrton - Spain-…

Giá bán: 1.844.000đ

Còn hàng


Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD14C)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD14C)

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD14C) bao gồm:Sodium SON T  250W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast Sodium BSN 250wKích cho bóng Metal 35-400wTụ điện 18mFPha đèn Hibay 250-400w, D420 (không kính)…

Giá bán: 1.374.000đ

Còn hàng


Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12C)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12C)

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD12C) bao gồm:Sodium SON T  250W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast Sodium BSN 250wKích cho bóng Metal 35-400wTụ điện 18mFPha đèn Hibay 250-400w, D420 (có kính)…

Giá bán: 1.671.000đ

Còn hàng


Bộ đèn Hibay Sodium 400w (SD11C)

Bộ đèn Hibay Sodium 400w (SD11C)

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 400w (SD11C) bao  gồm:Sodium SON T  400W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast Sodium BSN 400wKích cho bóng Metal 35-400wTụ điện 18mFPha đèn Hibay 250-400w, D420 (không kính)…

Giá bán: 1.560.300đ

Còn hàng


Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD10C)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD10C)

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD10C) bao gồm:Sodium SON T  250W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast Sodium BSN 250wKích cho bóng Metal 35-400wTụ điện 18mFPha đèn Hibay 250-400w, D420 (có kính)…

Giá bán: 1.382.300đ

Còn hàng


Bộ đèn pha Sodium 250w (SD2C)

Bộ đèn pha Sodium 250w (SD2C)

Bộ đèn pha cao áp Sodium 250w (SD2C) bao gồm:Sodium SON T  250W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast Sodium BSN 250wKích cho bóng Metal/Sodium 35-400wTụ điện 18mFPha đèn Floadlight 250-400wHãng sản xuất:…

Giá bán: 1.184.300đ

Còn hàng


Bộ đèn pha Sodium 150w (SD1C)

Bộ đèn pha Sodium 150w (SD1C)

Bộ đèn pha cao áp Sodium 150w (SD1C) bao gồm:Sodium SON T  150W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast Sodium 150wKích cho bóng Metal/Sodium 35-400wTụ điện 12mFPha đèn Floadlight 150-250wXuất xứ: PhilipsBảo…

Giá bán: 877.200đ

Còn hàng


Bộ đèn pha Sodium 1000w (SD17)

Bộ đèn pha Sodium 1000w (SD17)

Bộ đèn pha cao áp Sodium 1000w (SD17) bao gồm:Bóng Sodium SON T 1000w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng (EU)Ballast cho bóng Sodium SM1000 (EU)Kích IG-052 (EU)Tụ điện 3x30mF (EU)Pha đèn Floadlight 1000w,…

Giá bán: 9.894.500đ

Còn hàng


Bộ đèn pha Sodium 400w (SD15)

Bộ đèn pha Sodium 400w (SD15)

Bộ đèn pha cao áp Sodium 400w (SD15) bao gồm:Bóng Sodium SON T 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng - Osram PRCBallast cho bóng Sodium SM400 (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 45mF (EU)Pha đèn…

Giá bán: 1.875.800đ

Còn hàng


Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12)

Bộ đèn Hibay Sodium 250w (SD12)

Bộ đèn Hibay cao áp Sodium 250w (SD12) bao gồm:Bóng Sodium SON T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng - Osram PRCBallast cho bóng Sodium SM250 (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 30mF (EU)Pha đèn…

Giá bán: 1.864.800đ

Còn hàng


Bộ đèn pha Sodium 400w (SD5)

Bộ đèn pha Sodium 400w (SD5)

Bộ đèn pha cao áp Sodium 400w (SD5) bao gồm:Bóng Sodium SON T 400w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàng - OsramBallast cho bóng Sodium SM400 (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 45mF (EU)Pha đèn Floadlight…

Giá bán: 4.134.600đ

Còn hàng


Bộ đèn pha Sodium 250w (SD4)

Bộ đèn pha Sodium 250w (SD4)

Bộ đèn pha cao áp Sodium 250w (SD4) bao gồm:Bóng Sodium SON T 250w, E40, kiểu ống thẳng, ánh sáng vàngBallast cho bóng Sodium SM250 (EU)Kích IG-051 (EU)Tụ điện 30mF (EU)Pha đèn Floadlight 250-400w, IP66…

Giá bán: 3.688.000đ

Còn hàng


Bộ đèn Tennis Metal 1000w (TN2C)

Bộ đèn Tennis Metal 1000w (TN2C)

Bộ đèn Tennis Metal 1000w (TN2C) bao gồm;Bóng Metal Halide HPI T 1000w/643 E40, Kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng - PhilipsBallast cho bóng Metal BHL1000W Kích cho bóng Metal 1000wTụ điện 3x30mF (EU)Vỏ đèn sơn…

Giá bán: 6.219.700đ

Còn hàng


Miễn phí giao hàng

Áp dụng cho khu vực nội thành

Cam kết uy tín chất lượng

Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Tư vấn, hỗ trợ miễn phí

Call(24/7): 02436555256

Dịch vụ

Tin tức

 Lựa chọn đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
Lựa chọn đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Cần biết - Tiết kiệm chi phí và năng lượng trong việc sử dụng đèn chiếu sáng là điều mà nhiều người tiêu dùng quan tâm. Điều này, trước hết bắt đầu từ việc lựa chọn bóng đèn.Theo các chuyên…

Chi tiết
Liên hệ

Head office: 64A Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Office: Số 18, Ngõ 7, Phố Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Tel: 02436555256 / Fax: 02436557985

Mobile: 0912252538 / 0918435902 / 0978665802

Website: vinacec.com / Mail: info@vinacec.com

Website: pcccvinacec.com / Mail: info@vinacec.com

Thông tin

Điều khoản & điều kiện

Chính sách bảo mật

Liên hệ


★ ★ ★ ★ ☆ 4.8/5 votes sur Facebook

Bản tin

Đăng ký để nhận các thông tin khuyến mại, dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.