Sản phẩm

Đèn LED thay thế Halogen

    Điều hòa không khí    Thang máng cáp, Tủ điện    Thiết bị PCCC

Bóng đèn LED PRO MR16 12V 6,3W, GU5.3

Bóng đèn LED PRO MR16 12V…

Giá bán: 286.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: LED  PRO…

Bóng đèn LED PRO MR16 12V 7,8W, GU5.3

Bóng đèn LED PRO MR16 12V…

Giá bán: 312.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: LED  PRO…

Bóng đèn LED MR16 5W 12V GU5.3

Bóng đèn LED MR16 5W 12V…

Giá bán: 175.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: LED  PRO…

Bóng đèn LED MR16 7W 12V GU5.3

Bóng đèn LED MR16 7W 12V…

Giá bán: 184.000đ

Mã sản phẩm: LED  PRO MR16 12V 5W, GU5.3 Công…

Bóng đèn LED 6W 100-240V GU5.3

Bóng đèn LED 6W 100-240V GU5.3

Giá bán: 117.000đ

Mã sản phẩm: LED  MR16 100-240v 6W, GU5.3 Công…

Bóng đèn LED 7.5W 100-240VGU5.3

Bóng đèn LED 7.5W 100-240VGU5.3

Giá bán: 94.000đ

Mã sản phẩm: LED  MR16 100-240v 7.5W, GU5.3 Công…

Bóng LED MR11 3,3W 12V GU4

Bóng LED MR11 3,3W 12V GU4

Giá bán: 145.000đ

Mã sản phẩm: LED  MR11 12V  3,3W, GU4Công…

Bóng đèn LED MR11 2,5W 12V GU4

Bóng đèn LED MR11 2,5W 12V…

Giá bán: 112.500đ

Mã sản phẩm: LED  MR11 12V  2,5W, GU4Công…

Bóng đèn LED PIN 2,4W/827 12V GY6.35

Bóng đèn LED PIN 2,4W/827 12V…

Giá bán: 130.000đ

Mã sản phẩm: LED  PIN  12V  2,4W/827 GY6.35Công…

Bóng đèn LED PIN 3,3W/827 12V GY6.35

Bóng đèn LED PIN 3,3W/827 12V…

Giá bán: 149.000đ

Mã sản phẩm: LED  PIN  12V  3,3W/827 GY6.35Công…

Bóng đèn LED PIN 1,8W/827 12V G4

Bóng đèn LED PIN 1,8W/827 12V…

Giá bán: 123.000đ

Mã sản phẩm: LED  PIN  12V  1,8W/827 G4Công…

Bóng đèn LED SPOT 10,8W/927 12V G53

Bóng đèn LED SPOT 10,8W/927 12V…

Giá bán: 429.000đ

Mã sản phẩm: LED SPOT 10,8W/927 12V G53 Công…

Bóng đèn LED SPOT 15W/927 12V G53

Bóng đèn LED SPOT 15W/927 12V…

Giá bán: 650.000đ

Mã sản phẩm: LED SPOT 15W/927 12V G53 Công…

Bóng đèn LED SPOT 16W/92712V G53

Bóng đèn LED SPOT 16W/92712V G53

Giá bán: 702.000đ

Mã sản phẩm: LED SPOT 16W/927 12V G53 Công…

Bóng đèn LEDPPIN 30 CL 2,6W/827 230V G9

Bóng đèn LEDPPIN 30 CL 2,6W/827…

Giá bán: 149.000đ

Mã sản phẩm: LEDPPIN 30 CL 2,6W/827 230V G9  …

Bóng đèn LED PRO MR16 12V 6,3W, GU5.3

Bóng đèn LED PRO MR16 12V 6,3W, GU5.3

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: LED  PRO MR16 12V 6,3W, GU5.3 Công suất: 6,3WÐiện áp: 12 VACTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU5.3Ánh sáng: Vàng (827, 830, 865)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 286.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED PRO MR16 12V 7,8W, GU5.3

Bóng đèn LED PRO MR16 12V 7,8W, GU5.3

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: LED  PRO MR16 12V 7,8W, GU5.3 Công suất: 7,8WÐiện áp: 12 VACTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU5.3Ánh sáng: Vàng (827, 830, 865)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 312.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED MR16 5W 12V GU5.3

Bóng đèn LED MR16 5W 12V GU5.3

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: LED  PRO MR16 12V 5W, GU5.3 Công suất: 5WÐiện áp: 12 VACTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU5.3Ánh sáng: Vàng (927, 930, 965)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 175.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED MR16 7W 12V GU5.3

Bóng đèn LED MR16 7W 12V GU5.3

Mã sản phẩm: LED  PRO MR16 12V 5W, GU5.3 Công suất: 5WÐiện áp: 12 VACTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU5.3Ánh sáng: Vàng (927, 930, 965)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 184.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED 6W 100-240V GU5.3

Bóng đèn LED 6W 100-240V GU5.3

Mã sản phẩm: LED  MR16 100-240v 6W, GU5.3 Công suất: 6WÐiện áp: 100-240VACTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU5.3Ánh sáng: Vàng (827,865)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 117.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED 7.5W 100-240VGU5.3

Bóng đèn LED 7.5W 100-240VGU5.3

Mã sản phẩm: LED  MR16 100-240v 7.5W, GU5.3 Công suất: 7.5WÐiện áp: 100-240VACTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU5.3Ánh sáng: Vàng (827,865)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 94.000đ

Còn hàng


Bóng LED MR11 3,3W 12V GU4

Bóng LED MR11 3,3W 12V GU4

Mã sản phẩm: LED  MR11 12V  3,3W, GU4Công suất: 3,3Ðiện áp: 12VTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU4Ánh sáng: Trắng, Vàng, Trung tính (927,940, 965)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 145.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED MR11 2,5W 12V GU4

Bóng đèn LED MR11 2,5W 12V GU4

Mã sản phẩm: LED  MR11 12V  2,5W, GU4Công suất: 2,5WÐiện áp: 12VTuổi thọ: 25.000hĐuôi: GU4Ánh sáng: Trắng, Vàng, Trung tính (927,940, 965)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 112.500đ

Còn hàng


Bóng đèn LED PIN 2,4W/827 12V GY6.35

Bóng đèn LED PIN 2,4W/827 12V GY6.35

Mã sản phẩm: LED  PIN  12V  2,4W/827 GY6.35Công suất: 2,4WÐiện áp: 12VTuổi thọ: 15.000hĐuôi: GY6.35Ánh sáng: Vàng (827)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 130.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED PIN 3,3W/827 12V GY6.35

Bóng đèn LED PIN 3,3W/827 12V GY6.35

Mã sản phẩm: LED  PIN  12V  3,3W/827 GY6.35Công suất: 3,3WÐiện áp: 12VTuổi thọ: 15.000hĐuôi: GY6.35Ánh sáng: Vàng (827)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 149.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED PIN 1,8W/827 12V G4

Bóng đèn LED PIN 1,8W/827 12V G4

Mã sản phẩm: LED  PIN  12V  1,8W/827 G4Công suất: 1,8WÐiện áp: 12VTuổi thọ: 15.000hĐuôi: G4Ánh sáng: Vàng (827)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 123.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED SPOT 10,8W/927 12V G53

Bóng đèn LED SPOT 10,8W/927 12V G53

Mã sản phẩm: LED SPOT 10,8W/927 12V G53 Công suất: 10,8WÐiện áp: 12VTuổi thọ: 25.000hĐuôi: G53Ánh sáng: Vàng (927)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 429.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED SPOT 15W/927 12V G53

Bóng đèn LED SPOT 15W/927 12V G53

Mã sản phẩm: LED SPOT 15W/927 12V G53 Công suất: 15WÐiện áp: 12VTuổi thọ: 25.000hĐuôi: G53Ánh sáng: Vàng (927)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 650.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LED SPOT 16W/92712V G53

Bóng đèn LED SPOT 16W/92712V G53

Mã sản phẩm: LED SPOT 16W/927 12V G53 Công suất: 16WÐiện áp: 12VTuổi thọ: 25.000hĐuôi: G53Ánh sáng: Vàng (927)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 702.000đ

Còn hàng


Bóng đèn LEDPPIN 30 CL 2,6W/827 230V G9

Bóng đèn LEDPPIN 30 CL 2,6W/827 230V G9

Mã sản phẩm: LEDPPIN 30 CL 2,6W/827 230V G9  Công suất: 2,6WÐiện áp: 230VTuổi thọ: 15.000hĐuôi: G9Ánh sáng: Vàng (827)Hãng sản xuất: OSRAMBảo hành: 24 tháng.

Giá bán: 149.000đ

Còn hàng


Miễn phí giao hàng

Áp dụng cho khu vực nội thành

Cam kết uy tín chất lượng

Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Tư vấn, hỗ trợ miễn phí

Call(24/7): 02436555256

Dịch vụ

Tin tức

 Lựa chọn đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
Lựa chọn đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Cần biết - Tiết kiệm chi phí và năng lượng trong việc sử dụng đèn chiếu sáng là điều mà nhiều người tiêu dùng quan tâm. Điều này, trước hết bắt đầu từ việc lựa chọn bóng đèn.Theo các chuyên…

Chi tiết
Liên hệ

Head office: 64A Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Office: Số 18, Ngõ 7, Phố Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Tel: 02436555256 / Fax: 02436557985

Mobile: 0912252538 / 0918435902 / 0983064248

Website: vinacec.com / Mail: info@vinacec.com

Website: VINACEC.COM / Mail: info@vinacec.com

Thông tin

Điều khoản & điều kiện

Chính sách bảo mật

Liên hệ


★ ★ ★ ★ ☆ 4.8/5 votes sur Facebook

Bản tin

Đăng ký để nhận các thông tin khuyến mại, dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.